toaleeta.cz

Řešení pro elektronickou evidenci tržeb − EET.

EET pokladna toaleeta.cz pomáhá udržovat pořádek a čistotu v evidovaných tržbách.

Elektronická pokladna toaleeta.cz je nabízena v několika variantách od 190 Kč bez DPH měsíčně.

V současné době poskytujeme EET pokladnu pouze našim obchodním partnerům, pro které zajišťujeme propojení pokladny s jejich informačními a účetními systémy.