toaleeta.cz

Řešení pro elektronickou evidenci tržeb − EET.

EET pokladna toaleeta.cz pomáhala udržovat pořádek a čistotu v evidovaných tržbách.

V současné době neposkytujeme EET pokladnu nikomu, protože elektronická evidence tržeb byla ukončena. Pro naše klienty jsme zajišťovali propojení pokladny s jejich informačními a účetními systémy.